onlinestempels.nl – volledig tot uw dienst!

Algemene voorwaarden

Tussen de besteller en online winkel onlinestempels.nl gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de besteller worden niet erkend.

E-mail contact: info@onlinestempels.nl

1. Geldigheid

Tussen de besteller en online winkel onlinestempels.nl gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de besteller worden niet erkend. De uitbater van de online winkel is Swicro GmbH, geregistreerd in Duitsland onder BTW nr. DE301626631. Alle producten worden verzonden vanuit Duitsland en daarom het Duitse BTW tarief berekend, tenzij de koper een geldig Nederlands BTW nummer invoert tijdens de bestelprocedure. Het kantoor van Swicro GmbH is gevestigd te: Gustav-Schwab-Str. 54, D-78054 Villingen-Schwenningen, Telefoon +41 44 533 39 00, e-mail adres: info@onlinestempels.nl

2. Contractbasis

De op internet aangeboden waren en diensten zijn bindend. Een contract komt door ontvangst van de klant tot stand. Een verklaring van ontvangst door Swicro GmbH ten op zichte van de klant is niet vereist.

3. Betaling

De betaling inclusief de genoemde verzendkosten geschiedt op rekening. Bij totaalbedragen boven 100 Euro heeft Swicro GmbH het recht een vooruitbetaling van 50% van de totaalsom te eisen. De klant wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Termijnleveringen zijn slechts geldig, als Swicro GmbH de leverbereidheid schriftelijk bevestigd heeft. Ter vermijding van schijn- en graptransacties behouden wij ons het recht voor bestellingen niet in behandeling te nemen.

4. Levering

Het verzenden geschiedt op kosten en risico van de besteller. Het product blijft tot het moment waarop de rekening is voldaan eigendom van onlinestempels.nl. Schadeloosstellingen wegens het in gebreke blijven van onlinestempels.nl kunnen oplopen tot maximaal 50% van de aankoopprijs. Verdergaande vorderingen van de besteller zijn uitgesloten.

5. Teruggaverecht

Voor geleverde goederen hanteren wij een teruggaveperiode van 2 weken. Op speciaal geproduceerde stempelplaten, reeds gebruikte stempelkussens en gebruikte stempelproducten geldt geen teruggaverecht.

6. Plaats van afhandeling / Bevoegde rechtbank

Plaats van afhandeling van de betalingen is het hoofdkantoor van Swicro GmbH. De bevoegde rechtbank voor de contracten is Ludwigsburg. De geldende rechtsspraak is uitsluitend de Duitse, met uitzondering van het internationale handelsrecht.

7. Eindclausule

Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden rechtsongeldig zijn, dan zal deze door een nieuwe formulering dusdanig veranderd worden zodat hetzelfde economische doel bereikt wordt. Hierbij blijven alle andere bepalingen van kracht.

Villingen-Schwenningen, 28.1.2015


Klantenbeoordeling4,8/5

Stempelprijzen
Prijs berekenen
Prijs berekenen
PDF- Voorbeeld
Voorbeeld werkelijke stempelgrootte in PDF Format.
Stempelechte PDF Vorschau
Productie
Voor 14:00 uur besteld - dezelfde dag nog verwerkt.
Lieferdauer der Stempel
Verzend- kosten
EUR 3.90 per bestelling.
Versandkonditionen
Betaling
Betaling op rekening. U loopt geen risico.
Zahlungskonditionen